Bidden

Om effectief te kunnen bidden is het belangrijk om een goed beeld van God te hebben. Onze kijk op God en onze benadering van God kloppen niet altijd met het beeld dat de Bijbel schetst. Bidden is niet een manier om God zover te krijgen dat Hij doet wat wij willen. Bidden is voor ons een manier om instrumenten voor God te worden om te doen wat Hij wil. Gebed is tweerichtingsverkeer, dus niet alleen praten tot God, maar ook luisteren naar God. Daarom is het goed om ook stil te zijn. Wat God te zeggen heeft is belangrijker dan wat wij te zeggen hebben.

Basisvoorwaarden voor verhoord gebed zijn:
1. Kom in eerbiedige onderwerping
2. Heb geloof
3. Bid in de naam van Jezus (op grond van wat Hij heeft gedaan en wie Hij is)
4.  Nader tot God met vrijmoedigheid
5.  Met het juiste motief
6. Vergeef hen die je pijn hebben gedaan
7. Geleid worden door de heilige Geest
8.  Vraag in overeenstemming met het Woord van God

In het door Jezus overgeleverde ‘Onze Vader’ vinden we een aantal dingen die God wil, zoals:
1. Hem kennen en benaderen als Vader
2. Zijn heiligheid erkennen en ontzag voor Hem hebben
3. De vestiging van Zijn Koninkrijk ook tot onze eerste prioriteit maken
4. Zijn wil omarmen en boven onze wil stellen

Wanneer je tot God komt met je vragen, begin dan niet zonder Hem eerst te danken. God wil dat we allereerst bidden voor onze regering, omdat Hij wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen (1 Timotheüs 2:1-4). Uit: Leer bidden, sleutels tot gebedsverhoring – Derek Prince

Over bidden zegt Jezus: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want een ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan” (Mattheus 7:7, 8). Gebeden worden niet altijd meteen verhoord. Vaak is er volharding nodig. Het bovenstaande duidt dan ook op blijven vragen, zoeken en kloppen.

Bidden kan je alleen doen zonder te worden gestoord, maar je kan het ook samen doen. Daarom is er bijvoorbeeld al zo’n 43 jaar een uur van gebed op de vrijdagavond in een van de kelderzalen van de kerk. Daar wordt voorbede gedaan voor bijvoorbeeld ziekte en zeer of andere situaties. Gebedsonderwerpen kan je ook noteren in het gebedenboek in de grote hal. De voorganger neemt dit op zondag mee tijdens de dienst. En er wordt elke zondagmorgen gebed aangeboden na de  dienst door een paar vrijwilligers die je aan kunt spreken. Zij nemen ook gebedsverzoeken mee uit de gebedsbus in de hal onder de toren. En daarnaast is er ook nog een gebedsteam waar je een gebedsverzoek kunt indienen via de link op de website. Uiteraard wordt er in verband met de privacy geen informatie naar buiten gebracht. Er wordt verder niet over gesproken!

Voor info, hulp of een persoonlijk gebedsverzoek kun je contact opnemen door op deze link te klikken via het kopje activiteiten > bidden > pastoraat@gereformeerdekerkandijk.nl of via k.meurs@simpc.nl