Bidden

In onze gemeente wordt gebeden, maar niet alleen door de dominee. Ook gelovigen bidden mee. Waarom eigenlijk? Nou ja, gewoon, omdat God dat van ons verwacht. Hij werkt graag samen met zijn ‘kinderen’. Hij wil dat we naast ons drukke leven ook de tijd nemen om Hem te zoeken, om contact te hebben.

Bidden is naast praten met God, ook luisteren naar God. Het is niet zozeer de nood die ons leert bidden, maar het besef dat je van Zijn genade afhankelijk bent.

Gebed is een geestelijke oefening die je niet ‘zomaar even’ onder de knie hebt. Je kunt het alleen doen, maar je kunt het ook samen doen. Daarom is er bijvoorbeeld al zo’n 40 jaar een bidstond een uur van gebed – op de vrijdagavond in de kerk. Daar wordt voorbede gedaan, bijvoorbeeld voor nieuwe ambtsdragers. Of als er ziekte is, of een andere crisissituatie. Je kunt er ook een gebedsverzoek indienen. Sterker nog, je mag zelfs meebidden als je wilt. Kom eens kijken hoe dat gaat, of misschien wil je de draad weer oppakken. Iedereen, zowel jong als oud, is welkom op de vrijdagavond van 19.15-20.15 uur in een van de kelderzalen.

Voor meer info kun je contact opnemen met Pieter Heemsbergen,  593195.
Het pastoraal team

In onze gemeente wordt gebeden, maar niet alleen door de dominee. Ook gelovigen bidden mee. Waarom eigenlijk? Nou ja, gewoon, omdat God dat van ons verwacht. Hij werkt graag samen met Zijn ‘kinderen’. Hij wil dat we naast ons drukke leven ook de tijd nemen om Hem te zoeken, om contact te hebben.

Bidden is naast praten met God, ook luisteren naar God. Het is niet zozeer de nood die ons leert bidden, maar het besef dat je van Zijn genade afhankelijk bent. Gebed is een geestelijke oefening die je niet ‘zomaar even’ onder de knie hebt.

Je kunt het alleen doen, maar je kunt het ook samen doen. Daarom wordt er bijvoorbeeld al zo’n 6 jaar na de morgendienst gebed aangeboden door zo’n
16 personen in koppels van 2. In een van de kelderzalen kun je terecht met je zorgen zoals een crisis, ziekte of een andere lastige situatie. Daarnaast gebruiken we ook de gebedsbus. Deze hangt in de hal onder de toren aan de muur. Je kunt
er een briefje in deponeren met een gebedsverzoek. Wanneer je wilt dat er door meerdere mensen wordt gebeden, kun je zelfs alle bidders inschakelen. Laat het duidelijk zijn dat dit allemaal met de nodige privacy gebeurt! De regel is dat er verder niet over wordt gesproken. Dit gebedswerk wordt elk jaar geëvalueerd.
De vrijwilligers die erbij zijn betrokken, worden ook regelmatig toegerust. Misschien heb je wel positieve ervaringen met gebed of wil je leren om met anderen te bid-den. Je kunt je dan opgeven om ook mee bidden na de dienst.

Voor meer info kun je contact opnemen met Arjo de Vries, 597263 of per e-mail via de website van de kerk bij het pastoraal team pastoraat@gereformeerdekerkandijk.nl
Het pastoraal team.

In onze gemeente wordt gebeden, maar niet alleen door de dominee. Ook gelovigen bidden mee. Waarom eigenlijk? Nou ja, gewoon, omdat God dat van ons verwacht. Hij werkt graag samen met Zijn ‘kinderen’. Hij wil dat we naast ons drukke leven ook de tijd nemen om Hem te zoeken, om contact te hebben.

Bidden is naast praten met God, ook luisteren naar God. Het is niet zozeer de nood die ons leert bidden, maar het besef dat je van Zijn genade afhankelijk bent. Gebed is een geestelijke oefening die je niet ‘zomaar even’ onder de knie hebt.
Je kunt het alleen doen, maar je kunt het ook samen doen. Daarom ligt er een gebedenboek op tafel bij de hoofdingang. Daar kun je gebedsverzoeken in opschrijven. Maar je kunt er natuurlijk ook dankpunten in kwijt!

Dit gebedenboek komt op de kansel terecht, waarna de dominee deze punten meeneemt in zijn gebed. Zo werk je als gemeente samen, met God.

Deze gebedsverzoeken zijn meer van algemene aard, waarbij de privacy niet in het geding komt. Maar wat doe je dan, wanneer je een nogal persoonlijk gebedsverzoek wilt indienen? Daarvoor kun je de gebedsbus gebruiken.
Elke zondagmorgen wordt deze gebruikt voor het bidden na de dienst.
Deze hangt in de hal onder de toren aan de muur. Je kunt er een briefje in deponeren met een gebedsverzoek, of reageer per e-mail via de website van de kerk bij het pastoraal team pastoraat@gereformeerdekerkandijk.nl. Laat het duidelijk zijn dat dit allemaal met de nodige privacy gebeurt! De regel is dat er verder niet over wordt gesproken. Het pastoraal team.