Gesprekskringen

Kom er ook bij!

Gezellig sociaal opbouwend en met elkaar in gesprek gaan.
Praktisch leren omgaan met Gods woord.
Omzien naar- en bidden voor elkaar, als het even niet zo lekker gaat met je gezondheid of je gezin.
Of als er juist mooie dingen zijn gebeurt om samen te delen en God te danken.
Een vorm van omzien naar elkaar, zoals we in de bijbel kunnen lezen.
Samen bidden, samen God beter leren kennen en leuke dingen doen.
Dat doen wat bij een groep past en van elkaar leren.
Je bent welkom!
Als er animo is om zelf een groep te vormen met je vrienden of buren, willen wij daarvoor onze best doen om daarin mee te kijken om er met jullie vorm aan te geven.
Voor nieuw ingekomen mensen in onze gemeente is het deelnemen aan onze groepen een mooie opstap om andere mensen binnen onze gemeente te leren kennen.
Kom eens kijken in een kring en kijk of het iets voor je is.
Je bent van harte welkom.

Hartelijke groeten,
Albert Mantel en Dia Doef – Uitterdijk

Als je meer informatie wilt dan kun je bellen of mailen naar: famdoef@quicknet.nl
telefoon 0228-592345