Data:            4 en 18 maart 2020     

Tijd:             19:45 uur       

Locatie:         Achterzaal               

Organisatie:    Pastoraal team

Spreker:          Jos Douma

Contact:        Esther de Vries 0228 597006 / devriezen@quicknet.nl

Opgave:        Voor 26 februari

Als je kunt lezen, kun je ook Bijbellezen. Maar wie de Bijbel leest, wil er ook iets in ontdekken. Iets dat zich achter de woorden zelf bevindt en dat daar in stilte wacht om je persoonlijk aan te spreken. Daarom willen we je uitnodigen om onder leiding van Jos Douma te ontdekken hoe we de Bijbel biddend kunnen leren lezen (Lectio Divina).
Deze manier van bijbellezen komt uit de oude kloostertraditie die de christelijke monniken al eeuwen geleden beoefenden.

Als de Lectio Divina op effectieve wijze wordt verbreid, dan zal deze geestelijke oefening – daarvan ben ik overtuigd – een nieuwe geestelijke lente brengen.
Benedictus XV (1854-1922)

J.R. Douma is een Nederlands theoloog, auteur en predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
Hij studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. In 2000 promoveerde hij aan de TU te Kampen op het proefschrift Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces.