Data:               23 en 30 oktober 2019 

Tijd:                 19:45 – 21:15 uur          

Locatie:            Torenzaal

Organisatie:      taakgroep Onderwijs en toerusting                       

Spreker:           Anton Visser

Contact:           Anton Visser 0228 312476 /anton.visser86@gmail.com

Opgave:           Voor 16 oktober

Natuurlijk weet u alles al over het christelijk geloof en de Bijbel… nee, u weet dat er nog veel te leren valt als christen. Het is goed dat er bijbelstudies, preken, cursussen etc. zijn. Maar als christen vergeet je vaak dat er ook andere religies, godsdiensten en levensovertuigingen bestaan. Het is verstandig om ook hier enige kennis van te hebben. Niet om u te bekeren tot wat dan ook, maar sowieso om te weten waarom je iets niet of wel gelooft. En aan de andere kant is het handig om enigszins te weten wat een ander denkt en gelooft, zodat u in een evangelisatie of geloofsgesprek kunt aanhaken op de kennis die u hebt.

In deze cursus gaan we kort kennismaken met een aantal grote wereldreligies die er bestaan. Na het christendom zijn dat de islam, hindoeïsme en boeddhisme in omvang. Het jodendom is relatief klein, maar wel wereldwijd verspreid en zeker niet onbelangrijk voor het christendom.

In de eerste avond kijken we naar de godsdiensten van het boek: jodendom en islam; wat zijn de overeenkomsten en verschillen met ons geloof? Wat is de visie op de Bijbel en op Jezus? Wat zijn belangrijke speerpunten of geloofsopvattingen? De tweede avond staat in het teken van de Oosterse godsdiensten: hindoeïsme en boeddhisme. Wat geloven zij? Hoe kun je als christen hier het beste mee omgaan?