Data:               13, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december 2019

Tijd:                 19:45 uur, inloop 19:30 uur      

Locatie:            Achterzaal                  

Organisatie:     Pastoraal team

Contact:           Esther de Vries 0228 597006 / devriezen@quicknet.nl

           

In Lucas 11: 1 staat dat één van Jezus’ discipelen aan Hem vroeg: “Heer, leer ons bidden.” Jezus’ discipelen waren allemaal joden, en werden dus al hun hele leven opgevoed en onderwezen in het Oude Testament.

Je zou dus kunnen zeggen dat ze wel wisten hoe ze moesten bidden. En toch kwam deze vraag aan Jezus of Hij hen wilde leren bidden. Kennelijk zagen ze in Jezus gebedsleven iets bijzonders dat zij nog niet kenden.

Jezus leerde hen toen het voor ons welbekende “Onze Vader”.

De Prayer Course is een reis door het Onze Vader en bestaat uit zes interactieve bijeenkomsten voor kleine groepen. Met onderwerpen als voorbede, onbeantwoord gebed en leren luisteren.

Begeleid door zes korte filmpjes met bijbehorende gespreksvragen voor elke bijeenkomst. Allemaal ontworpen om met elkaar in gesprek te gaan over gebed en om je gebedsleven te verdiepen.

 

Verdere informatie volgt via kerkblad, infoblad en beamer.