25 september: Open Doors

Datum:          25 september 2019                        

Tijd:              19:45 uur       

Locatie:          Torenzaal      

Organisatie:    Taakgroep Onderwijs en toerusting

Contact:         Hielko Bultsma 0228 593465 / hbultsma@gmail.com

Opgave:          niet nodig

 

Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijkt vanzelfsprekend. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere islamitische landen kunnen christenen alleen in kleine groepen samenkomen, in het geheim. Moslims die zich bekeren tot het Christelijke geloof worden uitgestoten uit de samenleving, op valse voorwendselen gevangengezet of vermoord. Het zijn enkele voorbeelden die voor ons, in de ‘vrije wereld’ maar moeilijk zijn te vatten, waar iedereen zijn geloof- of ongeloof vrij mag beleven en belijden en zijn eigen gebedshuis mag hebben.

De spreker zal ingaan op de vraag wat christenvervolging inhoudt op plaatsen waar christenen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de hand van de Bijbel en naar aanleiding van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen geeft hij een indruk wat christenen ‘hier’ kunnen leren van christenen ‘daar’.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt Bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl

2019-09-21T09:51:28+00:00 20 september 2019|