9 oktober: 500 jaar Rembrandt

Datum:               9 oktober 2019                        

Tijd:                 20:00 uur        

Locatie:            Torenzaal                    

Organisatie:     Taakgroep Onderwijs en toerusting

Spreker:             Aart Haverkamp

Contact:           hbultsma@gmail.com

Opgave:           Voor 2 oktober

In Zijn Licht zien wij Hèt Licht!

Aan de hand van dit thema wil ik graag in dit Rembrandtjaar door middel van een PowerPointpresentatie het Bijbelse werk van Rembrandt belichten. Zijn werk werd gekenmerkt door barok (beweging) en clair obscur (licht en donker). Aan de hand van zijn schilderijen, etsen en tekeningen wil ik u graag meenemen bij een tocht door de Bijbel. In deze steeds donker wordende wereld klinkt tot op dag van vandaag in tal van zijn werken het bevrijdende Licht van het Evangelie door als een licht in ons dagelijkse bestaan.

Aart Haverkamp

2019-09-05T16:46:46+00:00 30 augustus 2019|