Themadiensten Breng Ons Samen op 12, 19 en 26 mei

Eerste themadienst op 12 mei met thema “Wat is jouw drijfveer?”

Soms word ik blij verrast door initiatieven vanuit de gemeente. In dit geval willen vier jongvolwassen gemeenteleden helpen om bruggen te bouwen tussen de verschillende generaties in onze kerk. Ze kwamen met het idee om drie themadiensten te gaan houden rond het thema: Breng Ons Samen.

Toen ik hen hierover sprak dacht ik meteen: daar wil ik graag aan mee doen! Ze zijn inmiddels doende om de drie diensten voor te bereiden. In elke van deze diensten komen via filmpjes of ‘op het podium’ gemeenteleden van verschillende leeftijden aan het woord, die vertellen over hun geloof en over hun plek in onze kerk. Ook zal er steeds een gevarieerde muzikale inbreng zijn en we kiezen voor een verscheidenheid aan liederen die passen bij de voorkeuren van oud en jong. We proberen te laten zien, dat zal blijken dat wat de generaties verbindt veel belangrijker is dan wat hen (onder)scheidt. Het doel van de diensten is dat we begrijpen elkaar als generaties nodig te hebben, samen achter onze Heer aan te gaan.

We spiegelen ons aan de kerk van Korinthe uit de tijd van Paulus. Een levende kerk, maar de verscheidenheid was zo groot dat men de eenheid uit het oog verloor. Dat willen wij niet. Wij willen voorkomen dat we uit elkaar groeien en roepen: Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Petrus.

Met name in de hoofdstukken 12, 13 en 14 uit zijn eerste brief doet Paulus een hartstochtelijke poging de eenheid in de gemeente te bevorderen door

  • te wijzen op de verscheidenheid van gaven waarvan de gemeente er geen enkele kan missen, zoals een lichaam moeilijk functioneert als

er lichaamsdelen ontbreken (hoofdstuk 12), en door

  • te wijzen op de liefde als het grootste gebod (hoofdstuk 13) en door
  • te wijzen op het belang van de wekelijkse samenkomsten van de gemeente waarin voor iedereen ruimte voor inbreng moet zijn

(hoofdstuk 14).

Elke dienst zingen we het themalied (van Sela): Breng ons samen.

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

In schema gebracht zien de diensten er zo uit:

12 mei: Themadienst 1:  Breng Ons Samen (1 Korintiërs 12),
medewerking: Living Proof.

19 mei: Themadienst 2:  Breng Ons Samen (1 Korintiërs 13),
medewerking: Robbert Bakker, Marianne Logothetis & Judith Mantel

26 mei: Themadienst 3:  Breng Ons Samen (1 Korintiërs 14),
medewerking: Kinderkoor Joy onder leiding van Mariska Rustenburg met begeleiding op de gitaar van Piet Ootes.

2019-05-10T16:09:32+00:00 10 mei 2019|