Sommige dingen wil je eigenlijk niet weten. Zoals hoe wreed de kruisdood was. Spijkers van 19 centimeter lang en 9 millimeter dik werden er gebruikt. Wat zou ik roepen als er zulke dikke spijkers door mijn polsen geslagen werden? Ik roep al au! als ik met een hamer op mijn duim sla. En wie wil weten hoe dat voetensteuntje op de staander werkt.

Daarop kon een gekruisigde steun vinden om zichzelf omhoog te duwen om te kunnen ademen. Zodra hij wat lucht had gehapt, klapten de soldaten dat voetensteuntje naar beneden, net zo lang tot hij bijna stikte, om het daarna weer omhoog te klappen. Dat wil je niet weten, toch?

Het overkwam Jezus. Opvallend is dat de evangelisten zwijgen over Jezus’  lichamelijke pijnen op Golgota. En zij kruisigden Hem. Daar laten ze het bij. Alsof ze zeggen willen: die pijn was vreselijk, maar andere zaken waren nog erger. De evangelisten schrijven wel gedetailleerd over de bespotting die Jezus ten deel viel. De Redder der wereld wordt uitgemaakt voor mislukkeling. Als Hij is die hij beweerde te zijn, de Zoon van God, dan kan hij toch wel van het kruis afkomen?

Het allerergste voor Jezus moet geweest zijn de periode van drie uur, midden op de dag, toen de duisternis inviel. God die ooit sprak: Er zij licht! En er was licht – diezelfde God liet het afweten. Hij was er niet. Het voelde alsof de buitenste duisternis Jezus omringde. Nedergedaald ter helle. Jezus hing helemaal alleen. Zijn leerlingen waren gevlucht. En zijn hemelse Vader was afwezig. Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

Op Goede Vrijdag doven we in de kerk de Paaskaars. U begrijpt nu waarom. En toch werd het weer licht. Na drie uur horen we Jezus zeggen: Het is volbracht. En op Paasmorgen toen de zon opkwam sprak God opnieuw: Er zij Licht. Sommige dingen wil je eigenlijk niet weten. Maar dit willen we wel weten: Het Licht der Wereld stond op uit de dood. Daarom kunnen wij zingen:

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is! 

Koos Staat