Slecht nieuws inspireert ons doorgaans niet tot verandering. Zo blijkt uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit te Groningen dat 90 procent van de Europeanen gelooft in de menselijke invloed op klimaatverandering.

En toch maakt van die 90 procent zich bijna niemand grote zorgen. Wetenschappers proberen ons intussen met steeds meer cijfers te overtuigen, maar die werken averechts. Hoe meer we weten, hoe meer we geneigd zijn te denken dat het overdreven wordt. Oorzaak? Onze psyche. Die kan slecht overweg met negatieve boodschappen. 80 procent van het nieuws over klimaatverandering gaat over onheil, verliezen en kosten – en daarmee willen we niet te maken hebben en dus komen we niet of nauwelijks in actie. In kerkelijk Nederland hebben we er ook een handje van elkaar te bestoken met slecht nieuws. We lezen berichten over ledenverlies, terugloop in kerkbezoek, afname van doopbedieningen, enz, enz. Wie wordt met zulk nieuws gemotiveerd om bij zo’n kerk te blijven? Moet je daar nog je geld in steken?

Slecht nieuws motiveert niet. Goed nieuws wel. Juist in goed nieuws grossiert de kerk, echt waar, alleen lijken we verleerd om dat te benoemen. Van goed nieuws leven we op. Ik noem als eerste het goede nieuws van het evangelie, dat een liefdevolle en trouwe God naar ons omziet. We kunnen op God rekenen. Een prachtige boodschap! Daarnaast noem ik het goede nieuws dat wij een fraai kerkgebouw hebben, waarvan de kleurenrijkdom

de vreugde weerspiegelt die het geloof in God ons schenkt. Het is geweldig om hier elke zondag met 300-400 mensen samen te komen! En dan de plezierige onderlinge sfeer. Hoe verschillend we ook uiting geven aan ons geloof, het lukt ons heel goed om elkaar vast te houden! En kijk eens naar de vele kinderen die elke zondag naar de kinderdienst gaan. En denk aan de verbeterde organisatiestructuur met Taakgroepen. En aan het cursusaanbod in de Groeiwijzer, enz, enz.

Er is zoveel moois te doen in onze kerk, en het gebeurt met zoveel liefde

en elan, dat er te veel werk ligt voor één predikant. Ook dat is goed nieuws! Vandaar het kerkenraadsbesluit een tweede parttime predikant te gaan beroepen. En ja, dat kost extra geld. Maar bedenk wel, beste gemeente-leden: dat extra geld geeft u niet om bestaande gaten in de begroting te dekken, want die zijn er niet. U geeft ook geen extra geld om een zinkende Titanic een paar jaar langer in de vaart te houden, waarna dat schip alsnog zinkt. Nee, u geeft iets extra’s omdat we onze gemeente in volle vaart op koers willen houden, niet alleen voor onszelf maar ook voor de komende generaties! Als ons dat lukt is dat supergoed nieuws. Doet u mee?

Koos Staat