3 april: Studieavond over de Tabernakel

Datum:        3 april
Aanvang:     19:45 uur
Plaats:          Torenzaal
Spreker:       Nico Rasch
Contact:        Marleen den Boer 3.marleen@gmail.com of 0228-593140

Nadat het volk Israël uit Egypte was bevrijd en op weg ging naar het beloofde land, kwamen ze bij de berg Sinaï. Daar ontving Mozes de tien geboden en kreeg hij van God de opdracht om de tabernakel te bouwen.  De tabernakel was een heiligdom waar God en mensen elkaar konden ontmoeten.

Het was een zichtbaar teken dat God in het midden van Zijn volk woonde.

Op deze studieavond neemt  Dhr. Nico Rasch ons mee naar de tijd van de tabernakel en legt ons d.m.v. een maquette uit, wat de betekenissen zijn van het koperen wasvat, het brandofferaltaar, de poort, de tentdoeken, het heilige en het heilige der heiligen met de kandelaar, de tafel met toonbroden, het reukofferaltaar en de ark van het verbond.

Het belooft een interessante avond te worden. Iedereen is van harte welkom.

2019-03-09T16:39:17+00:00 16 februari 2019|