20 maart: Gemeenteavond – Thema: ‘Een goed gesprek’

Op woensdag 20 maart zal de jaarlijkse gemeenteavond zijn. Naast een terugblik op het afgelopen jaar gemeentezijn en het doorspreken van de financiën zullen we dit jaar nadenken over het thema: ‘Een goed gesprek’. We hebben hiervoor B. Olde uitgenodigd, die in opdracht van de synode het geloofsgesprek vanuit ‘Kerk 2025’ ondersteunt. Hij maakt gebruik van de synode-handreiking ‘Elkaar gegeven, het geloofsgesprek rondom de Bijbel’ van prof. dr. M. Wisse, die in april 2019 naar alle gemeenten gestuurd wordt.  Praten over je geloof, hoe doe je dat? In het geloofsgesprek gaat het om de vraag wat wij geloven en hoe wij geloven, hoe wij leven met God en wat dit voor de dagelijkse praktijk betekent.

Het geloofsgesprek is nodig in de kring van de eigen gemeenten, maar ook kerkbreed. Hierover zal ds. B. Olde met ons spreken op deze avond.

Er zal – net als in de afgelopen jaren – geen apart financieel jaarboekje meer verspreid zal worden. Mocht u toch de financiële gegevens door willen nemen vóór de gemeenteavond dan kunt u contact opnemen met Michel Haak ( michel@indehaak.nl) of tel. 06-53921885. Hij stuurt u dan de belangrijkste financiële overzichten toe. We hopen u op 20 maart te mogen begroeten op de gemeenteavond! De avond begint om 19:45 uur, maar vanaf 19:15 uur zal de koffie en thee klaar staan.

Namens de kerkenraad, voorzitter W.N. Vriend.

2019-03-09T16:32:23+00:00 16 februari 2019|