10 april: Cursus ‘De Heilige Geest’

Data:             10 april, 24 april, 8 mei
Aanvang:     19.45 uur
Plaats:          Achterzaal
Spreker:      Anton Visser
Contact:      anton.visser86@gmail.com
Opgave:       Ja, voor 3 april

In deze cursus gaan we steeds in drie avonden een onderwerp uitdiepen. De bedoeling hiervan is om uw geloof te verdiepen of juist te verbreden. De nadruk ligt vooral op basale kennis vanuit de Bijbel, zodat u met meer zekerheid over bepaalde onderwerpen kunt denken en spreken.

Het derde blokje gaat over de Heilige Geest. Er wordt veel gezegd en beweerd over de Heilige Geest, dus is het goed om hier richting en structuur in aan te brengen.

Op de eerste avond kijken we naar de Heilige Geest in het Oude Testament; hoe komt Hij daar in voor en wat doet Hij? Wordt er wel over een Persoon gesproken en wat zegt het OT over de Drie-eenheid?

De tweede avond is logischerwijs het Nieuwe Testament aan de beurt. Wellicht spreekt hierin het werk van de Geest meer voor zich, maar hoe werkte de Heilige Geest in Jezus’ leven? Ook kijken we naar de verschillen voor en na Pinksteren.

Op de derde avond gaat het over vervulling met de Geest. Wat is dat? Hoe zit het met de vruchten en de gaven?

Doel van deze cursus is om het werk en de Persoon van de Heilige Geest (beter) te leren kennen en te begrijpen. En wellicht hoort u weer heel andere inzichten en gezichtspunten die u nog niet kende.

U mag natuurlijk kiezen uit de drie onderwerpen waar u graag meer over wilt weten/leren, maar alle drie de blokjes kunt u ook volgen. Als u een onderwerp wilt bijwonen, dan graag wel alle drie de avonden.

Meldt u aan voor 3 april
2019-03-01T11:10:51+00:00 14 februari 2019|