Toen ik jong was hoorde ik oudere mensen verzuchten: De tijd gaat elk jaar sneller. Nu ik zelf ‘oud’ ben, begrijp ik hen. De tijd vliegt. 2018 was voor mijn gevoel nog maar net begonnen en 2019 kondigde zich al aan. En toch leeft ieder mens per dag. In de bijbel staat: Leer ons zo onze  dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult. Dat betekent: Laat ik zo mogen leven dat ik er elke dag het beste van maak. En als het niet lukt, dan denk je maar: morgen weer een dag. Goed om te weten dat God graag ziet dat wij mensen vreugde beleven aan het leven dat Hij ons schenkt.

De Prediker zegt het zo: ‘Alles heeft zijn tijd. Daarom lijkt het me het beste dat de mens vrolijk is en geniet van het leven. Want als hij eet en drinkt en plezier heeft van zijn werk, is dat een geschenk van God.’

Alles heeft zijn tijd. Er is voor- en tegenspoed. Lachen en huilen. Tijden veranderen. En omdat tijden veranderen, verander je zelf ook. De ene tijd komt en de andere tijd gaat. De kindertijd is een andere dan de puberteit en de tijd van de jaren dat je op school zit, is een andere dan de tijd dat je een baan hebt. De tijd van ziekte is een andere dan die van gezondheid. ‘Alles heeft zijn tijd.’ Is het uiteindelijk niet zinloos?

Het evangelie vertelt ons over Iemand die wél vat op de tijd heeft. Die boven de tijd staat: de Eeuwige. Hij is het Begin en Hij is het Einde. En deze God doet iets met de tijd. Hij neemt haar in zijn hand. Onze tijden zijn in Gods hand, staat er letterlijk in Psalm 30. Onze tijden, in het meervoud. Dus al die gebeurtenissen, al die situaties, ze gaan niet buiten God om. God heeft mij met al mijn tijden in zijn hand. Daar ben je veilig. Geborgen. Misschien hebben we het niet eens altijd door. We hebben het zo druk met leven dat we het denken over het hoe en het waarheen wel eens overslaan. Maar ook in die tijd zijn we in Gods hand. In betere handen kunnen we niet zijn. Maakt niet uit of elk jaar steeds sneller gaat of niet.

Ik wens u en onze gemeente veel heil en zegen voor 2019! 

Koos Staat