Kom dat zien!

Als student woonde ik op kamers in Amsterdam-West bij een oude mevrouw in huis. Op een dag zat er een muis in mijn klerenkast. Ik deed de deur open en daar zat hij precies tussen de sokken, in het hoekje. Ik vond dat dit beest daar niet had mogen komen; ik pakte mijn schoen, afijn, ik kreeg hem te pakken en zette de muis het raam uit. Maar stel dat ik nu van die muis hield, en ik zou hem willen zeggen: “Lieve muis, je zit in mijn kast, en dat vind ik niet fijn, ga daar eens uit!” Hoe zou ik dat die muis aan zijn verstand kunnen brengen? Antwoord: door zelf een muis te worden! Dan kan ik op muizenniveau met mijn soortgenoot communiceren. Dat is in feite de essentie van het kerstevangelie. God wordt mens. In Jezus komt God naar ons toe om ons in mensentaal te vertellen dat Hij nog steeds zielsveel om de wereld geeft! God komt ons door Jezus redden.

God moet wel erg veel om ons geven. Wij mensen, die in kasten wroeten waar we niet in mogen komen, worden niet gestraft, maar krijgen een herkansing. Dat is het blijde nieuws dat we tijdens de kerkdiensten rond Kerst elkaar vertellen! Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. En als je dat gelooft, wordt dan alles anders?

Ik durf op die vraag ja te zeggen! Maar je moet dan straks op Kerstavond wel gaan kijken! Net als de herders die naar Bethlehem gingen. Je zult verbaasd zijn van wat je ziet. Heel weinig. Niet meer dan een kind in doeken gewikkeld. Is dat alles? Het is genoeg. In de ogen van dat Kind lees je af dat God bij je is. Niet dat alle vragen opgelost zijn. Maar waarom zou dat nu al moeten?

Het belangrijkste is dat God ons in Jezus laat zien dat we er niet alleen voor staan. God, die het onmetelijke universum geschapen heeft en in zijn hand houdt, zal ook ons, kleine mensjes, in zijn hand kunnen houden? Daarvan is het Kind in de Kribbe het teken en het bewijs. Zullen we met de herders meegaan om te kijken? Wees welkom in de Kerstdiensten!

ds. Koos Staat

2018-12-15T14:34:51+00:00 15 december 2018|