6 februari: Cursus ‘Het Vaderhart van God’

Data:            6 februari, 20 februari, 6 maart
Aanvang:    19.45 uur
Plaats:         Torenzaal
Spreker:      Anton Visser
Contact:      anton.visser86@gmail.com
Opgave:       Ja, voor 30 januari

In deze cursus gaan we steeds in drie avonden een onderwerp uitdiepen. De bedoeling hiervan is om uw geloof te verdiepen of juist te verbreden. De nadruk ligt vooral op basale kennis vanuit de Bijbel, zodat u met meer zekerheid over bepaalde onderwerpen kunt denken en spreken.

Het tweede blok gaat over ‘Het Vaderhart van God’.

We hebben allemaal een beeld van God, een godsbeeld; hoe komen we hier aan? Dat gaan we de eerste avond ontdekken. Ook God als Vader bespreken we en we kijken naar de Bijbelse bewijzen hiervoor.

De tweede avond gaan we dieper hier op in, via de ‘wachtende’ Vader en het gebroken hart van God. Ook komt in dit blok ‘omgang met God’, oftewel stille tijd aan de orde, op de derde avond.

Niet iedereen vindt het even makkelijk om dagelijks tijd met God door te brengen. Waarom is dit van belang en hoe geef je dit vorm?

Doel van deze cursus is om Gods hart dieper te leren kennen en ook om te groeien in relatie met Hem.

U mag natuurlijk kiezen uit de drie onderwerpen waar u graag meer over wilt weten/leren, maar alle drie de blokjes kunt u ook volgen.
Als u een onderwerp wilt bijwonen, dan graag wel alle drie de avonden.

Meldt u aan voor 30 januari 2019
2018-12-08T10:24:37+00:00 21 november 2018|