Onderweg in nieuwe kerkelijke seizoen

Een vrouw sjokt langs de weg. Het is heet. Ze kán bijna niet meer. De zware last die ze op haar schouders meesjouwt wordt ondraaglijk. Dan komt iemand haar achterop met paard en wagen. De man nodigt
haar uit met hem mee te rijden. Dankbaar klimt ze op de wagen en gaat zitten. Na een tijdje kijkt de man achterom en ziet dat de vrouw de zware last nog altijd op haar schouders draagt. “Waarom zet je dat pakket niet
gewoon naast je op de grond?”, vraagt hij. “Nee hoor, ik ben al zo blij dat ik mee mag rijden, het is wel goed zo.”

Zou u zo dom zijn? Zeg niet te snel nee. Dit verhaaltje is symbolisch voor het leven van veel christenen. Ze zijn op de wagen geklommen, ze zijn door Christus verlost, maar eigenlijk is er niets veranderd. Ze dragen nog dezelfde lasten als vroeger. Terwijl dat helemaal niet hoeft! Denk aan het verhaal van Simson. Op een keer bonden de Filistijnen hem vast met dikke touwen. Maar, zo staat er, Gods Geest greep hem aan en de touwen knapten alsof het dunne draadjes waren! U en ik zijn niet door echte touwen gebonden. Maar soms wel door slechte gewoontes, verslavingen, of angsten. We hebben last van een slecht humeur of van jaloezie.
Of ze zijn overmatig bezorgd. Het is of we er aan vast zitten, of het niet anders kán. Terwijl het wel degelijk anders kan. Toen de Geest over Simson kwam, knapten de touwen en was hij vrij. Diezelfde Geest kan
ook ons kracht geven onze zwakheden te overwinnen en ons te bevrijden van wat ons klemt en bindt.

Hetzelfde geldt ook de gemeente als geheel. We willen ons met al onze kerkelijke activiteiten door Jezus op sleeptouw laten nemen. Als kerk rijden we met Hem mee op de wagen van zijn Koninkrijk. Maar zijn we soms niet krampachtig bezig alsof het allemaal van ons af hangt? Laten we onthouden dat Jezus zijn Geest aan ons belooft bij het vervullen van welke taak of opdracht dan ook. De Geest geeft lucht, ontspannenheid en kracht. Jezus zei ooit: “Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen.” En op die Geest kracht mogen we persoonlijk én als gemeente in het nieuwe kerkelijke seizoen rekenen. In Zijn kracht verandert het kerkenwerk van een zware last in een lichte vreugde!

ds. Koos Staat

2018-08-31T20:55:51+00:00 31 augustus 2018|