Achter de coulissen

Schijn kan bedriegen. Soms zijn er mensen waar je jaloers op zou worden, totdat je bij ze achter de coulissen kijkt… Uit de bijbel is het geval bekend van een zekere Naäman. Hij was in zijn dagen een zeer succesvol generaal. Hij was bovendien erg rijk en geliefd. Hele volksstammen zouden wat graag met de man willen ruilen. Maar wat al die mensen niét wisten, was dat hij melaats was. Ergens onder zijn imponerende uniform zat een klein wit plekje, het begin van lepra, de gevaarlijkste ziekte van het oosten. Dat was er dus óók!

Ik denk dat zoiets voor veel mensen geldt. Aan hun voor het oog zo mooie leven kleeft een ‘maar’. Er is een schaduwplek, die vaak net zo goed verborgen zit als dat zweertje onder Naämans uniform. Je loopt er nu eenmaal niet graag mee te koop. Daarom zien wij van anderen alleen de buitenkant en beoordelen elkaar op grond van de buitenkant.

U zult weten wie Columbus was? Inderdaad, die grote ontdekkingsreiziger. Maar wat we niet weten is dat hij krom liep van de reuma! Calvijn was een briljant theoloog. Maar dag in dag uit leed hij aan een ondraaglijke hoofdpijn. Beethoven was een groot componist, maar hij werd al heel jong doof, als gevolg waarvan hij bijvoorbeeld zijn beroemde vijfde symfonie nooit met zijn eigen oren gehoord heeft! En zo kunnen we wel doorgaan.

Wie zal zeggen dat er ook aan uw leven een moeilijke plek zit.
Misschien zo klein als het zweertje van Naäman, maar het zit er, en juist dat éne knaagt aan je geluk. Wat moet je in zo’n geval? Misschien moeten we ermee ophouden ons voor de buitenwereld groter of mooier voor te doen, dan we zijn. Waarom zou je je moeiten niet delen met mensen die je vertrouwt? Erover praten helpt. En je kan het daarnaast ook vertellen tegen God.

Hij kijkt niet zo snel ergens vreemd van op. Bovendien weet Hij het allang. ‘Here, U doorgrondt me, U kent me, wat ik ook doe, het is U vertrouwd’, zegt de dichter van Psalm 139. En over diezelfde God zegt hij ook nog:
‘En uw hand ligt op mijn schouder.’ Een bemoedigende hand.
Een helpende hand. Van God of van mensen. Wanneer je nooit achter de coulissen laat kijken, ontneem je jezelf de kans om zo’n hand te ervaren…


Koos Staat

2018-07-13T11:25:03+00:00 13 juli 2018|