In de week van Gebed voor de Eenheid, komen jaarlijks in januari christenen
overal in de wereld bijeen om gezamenlijk te bidden om eenheid. Ook kerken

in ons land kennen deze traditie met een actieve deelname. Binnen deze Gebedsweek wordt een goed moment gekozen voor een Gezamenlijke Gebedsdienst. Voor het jaar 2018 is het thema geworden: Recht door Zee

(Exodus 15: 1 -21). Plaats van het samenkomen is dit jaar de R.K. Parochiekerk

te Zwaagdijk-oost 186. De datum is zondag 21 januari, aanvang 10:00 uur. Voorganger is mw. Tiny Immen, m.m.v. leden van de Raad van kerken: Aad Schouten, Els Bakker en Wil Gorter. De kinderen die in februari hun vormsel gaan doen zullen zich in deze dienst voorstellen en hun medewerking verlenen.
De zang wordt verzorgd door het Gemengd koor van de parochie Zwaagdijk-oost. Dit jaar hebben de christenen uit de Cariben deze Gebedsweek voorbereid. Dit laat iets zien van de wereldwijde verbondenheid. Vriendelijke groet, Raad van Kerken, Andijk, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk-oost