Op zaterdag 16 en zondag 17 september 2017 wordt het startweekend weer gehouden. Op zaterdag de 16e wordt voor de 75 plussers in de Kerk een gezellige middag gehouden (persoonlijke uitnodiging volgt). Zondag 17 september staa er na de kerkdienst koffie/thee/limonade met een lekker stukje gebak en/of een snoepje voor een ieder klaar. Hierna gaan we spellen houden in en rondom de kerk met daaropvolgend een lunch. U hoeft zich hiervoor niet op te geven en de lunch wordt geheel door ons verzorgd. Wij hopen natuurlijk op uw komst om er zo met z’n allen weer een geslaagde start van het nieuwe Kerkelijk seizoen van te maken. Groeten namens de Startweekendcommissie: Remco Drenth,

Ester Pasterkamp, Betty Gorter, Carina Kappelhof, Bettina Waardenburg, Michael Bloemendaal en Erika Spil