3 oktober: cursus ‘de Bijbel’

Data:              3 oktober, 17 oktober en 31 oktober
Aanvang:      19.45 uur
Plaats:           Torenzaal
Spreker:       Anton Visser
Contact:        anton.visser86@gmail.com
Opgave:         Ja, voor 26 september

In deze cursus gaan we steeds in drie avonden een onderwerp uitdiepen. De bedoeling hiervan is om uw geloof te verdiepen of juist te verbreden. De nadruk ligt vooral op basale kennis vanuit de Bijbel, zodat u met meer zekerheid over bepaalde onderwerpen kunt denken en spreken. In het seizoen zijn er drie hoofdonderwerpen die behandeld gaan worden. Elk onderwerp wordt over drie avonden verdeeld.

Zo is als eerste het onderwerp ‘De Bijbel’ aan de beurt. Hierin kijken we naar hoe de Bijbel is ontstaan, hoe zij is opgebouwd, waarom en hoe de Bijbel betrouwbaar is en hoe u de Bijbel kunt toepassen in het dagelijks leven.

De eerste avond is het Oude Testament aan de beurt. Het Oude Testament hebben ‘wij’ als christelijke Kerk overgenomen van het Joodse volk. Maar waarom en hoe is zij ontstaan en waarom zeggen Joden en christenen dat dit goddelijk geïnspireerd is?

De tweede avond kijken we naar het Nieuwe Testament. Naast de vier Evangeliën, vinden we ook vele brieven van de apostelen. Waarom deze en niet meer of minder? Wat moeten we met bijvoorbeeld het ‘Evangelie van Judas’?

En de derde avond kijken we hoe de canon is ontstaan en hoe u in het dagelijks leven de Bijbel kunt gebruiken. Hoe lees je de Bijbel? Welke regels horen daarbij? En hoe ga je om met (ogenschijnlijk) tegenstrijdige teksten? Doel is om te laten zien dat de Bijbel niet zomaar uit de lucht is komen vallen. En dat zij ook zeker betrouwbaar is als Woord van God en als enige norm en bron voor ons geloof.

U mag natuurlijk kiezen uit de drie onderwerpen waar u graag meer over wilt weten/leren, maar alle drie de blokjes kunt u ook volgen.

Meldt u aan voor 26 september
2019-09-05T16:15:59+00:00 30 juli 2017|