Soms krijg ik vragen van gemeenteleden of van mensen uit andere kerken. Soms naar aanleiding van een preek, maar soms ook gewoon omdat ze ‘ergens mee zitten’. Ik ontving per email de volgende vraag:

Hoe weet je of je goed genoeg gelooft? Iedereen beleeft het anders, maar wanneer is het goed genoeg?

Wat zou u/jij op die vraag antwoorden? Zullen we eens nagaan wat we de vragenstelster kunnen antwoorden?

Uit haar vraag blijkt een serieuze levensinstelling. De vragenstelster gelooft in God en zij wil Hem dienen, maar is het voldoende? Kan de Heer tevreden over mij zijn?, zo vraagt ze zich af. Het moet dezelfde zorg geweest zijn die de zogenaamde rijke jongeling ertoe bracht om aan Jezus te vragen: ‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ (Lucas 18:18). Hoe nauwgezet hij ook Gods geboden wilde naleven, de eis van Jezus was hem een stap te ver: ‘Verkoop alles en volg Mij.’ Zouden wij het kunnen? Inderdaad, Jezus legt de lat hoog. We moeten niet te snel denken dat het niet zo nauw komt. Een heilige onrust die ons doet twijfelen aan onszelf, kan op zijn tijd geen kwaad. Het houdt ons scherp. ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ Door te snel te wijzen op Gods genade kunnen we ons er zomaar te gemakkelijk van afmaken.

Aan de andere kant: eeuwige redding is en blijft altijd een geschenk. ‘Niet uit werken, maar door geloof’.’ De vragenstelster weet dat ook. Zij vraagt immers niet of zij genoeg goede werken doet, maar of haar geloof groot genoeg is. Mijn reactie zou zijn: het gaat niet om de omvang van het geloof. Het gaat erom waarin je gelooft, of beter: in Wie. Ik denk aan de gevangenbewaarder van Filippi. Hij stelde aan Paulus dezelfde vraag als de rijke jongeling aan Jezus. Paulus’ antwoord behoort tot de mooiste zinnen uit de bijbel: ‘Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult gered worden.’ Zullen we ooit genoeg geloven? Ik vrees van niet. Maar wanneer Jezus het voorwerp van ons geloof is, is het altijd voldoende!

Mijn vraag aan u/jou: wat vind u/jij van dit antwoord? Zou je er tevreden mee zijn?

Ds. Koos Staat