Laatst zag ik op een dag een klein diertje in de tuin rondscharrelen en huppelen. Er waren nog anderen bij en toen ik hen er op wees, waren ze ook verrast. Toch wel leuk om vlakbij in de buurt zo’n vrolijk dingetje onbezorgd te zien zijn. Volgens mij was het een jong konijntje. Mag het ook een haasje zijn geweest? Hoe dan ook, het beestje was een decimeter lang, wat rond en jong. Het speelde wat met allerlei dingen die het tegen kwam, rook er aan, snuffelde wat en hapte hier en daar iets van af. Kortom het kon eigenlijk nergens van afblijven. Dezelfde eigenschap die ook wel voorkomt bij nog niet helemaal volwassen mensen.

We waren er zo wat naar aan het kijken. En praatten er op dat moment wat over. Toen gingen we over tot de orde van die bewuste dag. Andere dingen. Andere gesprekken. Je weet hoe dat gaat. Wij veranderen doorgaans regelmatig van onderwerp omdat er bij ons, mensen, steeds weer nieuwe indrukken op ons netvlies komen die om aandacht vragen.

Het was waarschijnlijk een kwartiertje later toen er van allerlei veertjes uit het struikgewas op dwarrelden. Bij een iets nauwkeuriger waarneming bleken het plukjes haar te zijn. Van dezelfde kleur als die van het konijntje. Een ekster sprong, luid krijsend met jaloerse blikken om zich heen spiedend, op iets af.

Ineens begreep ik wat er zich afspeelde. En, ja hoor, zo’n honderd meter verder, op een oude boomstam zaten vier jonge eksters. En zo groot als ze al waren, ze aten thuis gewoon nog met de pot mee. Want regelmatig werden er door de ouders stukken vlees overgevlogen. Het kleine konijntje was het haasje geworden, en de jonge eksters werden er volwassen van.

De natuur is soms hard maar wel duidelijk en consequent. Alles gaat volgens vaststaande regels. Maar dat geld ook voor ons. Voor ons bestaan hier op aarde. Er zijn regels gesteld van bovenaf. En omdat wij ons hier niet aan houden, gaan we verloren. Ook heel duidelijk en consequent. We redden het niet. Maar het verschil met ons en de rest van de natuur is dat wij een mogelijkheid gekregen hebben om te blijven leven. Eeuwig leven wel te verstaan. Ondanks dat we te veel steken laten vallen. Als we daarom deze uitweg van onze Redder Jezus Christus niet accepteren, gaan ook wij definitief en reddeloos verloren. Net zoals dat haasje.

Jacob