Bevestiging kerkelijk werker Carola Veldhuizen

Het is erg verheugend dat de kerkenraad in de persoon van de 29-jarige Carola Veldhuizen uit Renswoude een kerkelijk werker gevonden heeft die in onze gemeente komt werken. Haar werkterrein zal hoofdzakelijk liggen bij het jeugd- en jongerenwerk en bij het toerustings- en kringenwerk.

Het is de bedoeling dat ze daarnaast in een beperkt aantal kerkdiensten zal voorgaan, met name in kinder- en jeugddiensten. In voorkomende gevallen zal zij in de toekomst ook ds. Staat (tijdens vakanties) kunnen vervangen bij rouwdiensten.

Ze zal in de kerkdienst van 21 augustus bevestigd worden aan onze gemeente. Dan maken we ook als gemeente voor het eerst kennis met haar. De kerkorde van de PKN schrijft voor dat zij tevens in het ambt van ouderling wordt bevestigd en daarmee dus ook deel uitmaakt van de kerkenraad. Carola hoopt op Andijk te komen wonen.

We zien zeer naar haar komst uit!

2016-07-25T20:05:56+00:00 25 juli 2016|